The Devil Within You: Chapter Three (3/3)

1. listopadu 2013 v 20:00 | ~Enari
Název: The Devil Within You
Díl: Chapter Three (3/3)
Přístupnost: MA/Explicit
Tags: smut, angst, depresivní, horor, humor
Pairing: Derek Hale/Stiles Stilinski, Peter Hale/Stiles Stilinski, další

UPOZORNĚNÍ:
Až se v kapitolce objeví tento symbol prosím, klikněte na něj. Pro dokreslení atmosféry jsem sehnala zvuk, jenž by měl odpovídat dané situaci (no spoilers);)

Kapitolka, kde náš milý Stiles konečně dostane na prdel.
Kdo chce Smečce ublížit?
Mají vlkodlaci vůbec sílu se lovcům ubránit?
A jak lovci vůbec mohli vědět, co je Stiles zač?

Stiles se probudil tím nejnepříjemnějším způsobem a to tak, že ho někdo vláčel po podlaze. Jak nevychované! Mohl cítit chlad kluzkých dlaždiček přes mokré oblečení. Všechno bylo rozmazané, zvuky tlumené. Snažil se zaostřit a rozhlédnout se, ale k ničemu to nebylo. Pulzující bolest v zápěstích svázaných za zády nijak nepomáhala.

Sakra. Ty pentagramy ho oslabily.

Pevně doufal, že Derek, Peter a dvojčata jsou někde poblíž a zbytek smečky na cestě, aby je ve velkém stylu zachránili, protože Stiles teď rozhodně nebyl v pozici, v níž by mohl bojovat.

Najednou všechen pohyb ustal. Ten, kdo ho táhl po podlaze, ho ledabyle pustil. Mladík se přitom praštil do hlavy o tvrdý roh čehosi, co se ani neobtěžoval identifikovat. Tak ještě jednou. Tady je někdo velmi, velmi nevychovaný.

"Ale ale… chvilku tu nejsem, abych dohlížel nad svou rodinou, a podívejte, co všechno se nám tu vyrojí. Mutantní vlkodlaci, vlkodlaci, kteří umí kombinovat těla, ještě víc vlkodlaků," zdálo se, jakoby se povědomý hlas přibližoval, až stál nad Stilesem, "a dokonce i démoni. Chlapečku, ty ani nevíš, s čím ses to opovážil zahrávat."

Nával adrenalinu mu pomohl pročistit si hlavu. Silný zápach chlóru mu naplnil plíce. Bazén v Beacon Hills High School. Najednou si byl vědom kde a hlavně s kým to je.

Gerard Argent.

Stiles nebyl daleko od toho, aby začal vrčet a odhalovat zuby. Pravda, nebylo by to tak efektivní, jako u vlkodlaků, ale bestie uvnitř něj, která teď zuřila vzteky, se dala jen těžko ovládat.

Argent starší stál nad ním s opovržlivým výrazem, kolem pár dalších lovců, které Stiles neznal. Chris tu nebyl. Bylo to dobře nebo špatně?

"Táhni… od něj," zachrčel kdosi poblíž a Stiles si s údivem uvědomil, že to bylo jedno z dvojčat.

Pouto se smečkou je silné v tomhle vlkovi, pomyslel si sarkasticky Stiles.

Dvojčata byla odtažena do rohu místnosti. Lovci mezi nimi drželi odstup, asi proto, aby se nemohla spojit a vytvořit Were-hulka. Peter sebou opodál zmítal tak divoce, že ho museli držet tři chlapi. Derek ležel kousek od Stilese a vypadal nejhůř ze všech polapených vlkodlaků. Vypadal stejně hrozně, jak se Stiles cítil. Možná to bylo tím, že byl přímo zasažen omějem.

"K vám se brzy dostanu, podvraťáci. Ale nejdřív," lovec se s opovržením vepsaným na tváři sklonil nad Stilese, "tu musím vyřídit jednu důležitou věc. Pověz mi, démone, co tu dělala darach."

Cože? Zase ta mrcha?

Asi nebyl jediný, kdo si to myslel soudě podle nenávistného vrčení pocházejícího od alfy.

"Co? Proč tě zajímá zrovna ona?"

Za to si vysloužil tvrdou ránu do čelisti. Derek na to reagoval nenávistí prosyceným vrčením.

"Hej!" rozkřikl se Peter, tesáky odhalené. "Ty tupá náhražko špatně zmutované bakte- Uff..."

Jeden z lovců ho umlčel ránou do břicha.

"Zmlkni, čokle," odsekl Gerard a otočil se zpět na Stilese. "Tady kladu otázky já, chlapečku."

Stiles protočil oči.

"Vážně? Vážně? Chceš tu na mě vytáhnout svých deset nejvíce klišoidních záporáckejch hlášek, který si sebral za posledních sto let svého života?"

Gerard se ušklíbl.

"Pohrozil bych ti, že zabiju tvé přátele, ale my všichni víme, co jsi zač. Vy, démoni, jste všichni stejní. Uděláte cokoli, abyste si zachránili vlastní kůži. Obětujete všechno, svou rodinu, své milované i vlastní důstojnost, jen abyste zůstali naživu."

"Tedy mezi tebou a mnou není žádný rozdíl," podotkl samolibě Stiles.

Gerard na to odpověděl vlastním úsměvem.

"Mám pro tebe přichystané překvapení."

Stařík pokynul dvěma mužům, kteří ne příliš jemně uchopili bezvládného Stilese a vytáhli ho na nohy.

Mladíkovi se zamotala hlava z náhlého pohybu. Slyšel někoho v pozadí mumlat a něco, čemu by se dalo říkat hrůza, se mu prohnalo žilami. Muž klečící u kraje bazénu odříkal poslední slova modlitby a vhodil do vody růženec.

Stiles se pokusil na sobě nedat nic znát.

"Můžeme si o tom promluvit," nadhodil a pokusil se o patentovaný Stilesovský úsměv, na který momentálně v sobě nedokázal najít dost pozitivní šťávy.

Gerard mu věnoval ještě jeden krutý úsměv, než ho strčil do bazénu.

Ta bolest byla… nepopsatelná. Jako by ho někdo hodil do kyseliny. Skoro mohl cítit, jak se mu rozleptává kůže, ale byla to samozřejmě jen iluze. Pouta mu znemožňovala pohyb a Stiles je ani nemusel vidět, aby věděl, že pentagramy do nich vyryté pulzují slabou září a blokují jakékoli pokusy použít jeho démonické síly. Alespoň jeho druh nepodléhal bolesti, tak jako většina ostatních tvorů. Bylo to trýznivé, ano, ale stále mohl jasně myslet.

Co teď?

Utopit se nemůže, ale rozhodně tu nechtěl zůstat déle, než bylo nezbytně nutné.

Au, sakra, to bolí…

Chvilku trvalo, než si uvědomil, že se kolem něj vaří voda. Nebo to minimálně tak vypadalo. Soudě podle dvou lovců, kteří s ním byli v bazénu a přidržovali ho pod hladinou, teplota vody nemohla být vysoká. Rozhodně nijak neubližovala lidem.

Někdo ho vytáhl ven z bazénu rovnou ke Gerardovým nohám. Stiles zuřil při pomyšlení, že klečí před tím hajzlem. Nedokázal se však přinutit cítit hanbu za to, že se jeho tělo pateticky třese a od úst se mu táhne slina smíchaná s hustou krví. Z nosu mu v pravidelném intervalu svižně odkapávala krev a tvořila kaluž na mokré podlaze.

Mohl slyšet rozzuřené vrčení vlkodlaků. Koutkem oka zachytil, jak se několik mužů snaží udržet Dereka na uzdě. Největší problém ovšem dělal Peter, kterému prostřelili rameno. Podle toho smradu bylo jasné, že kulka v sobě měla oměj. Kruci, jestli ti idioti zvrátí proces hojení a Peter umře tak jako tak, Stiles všechny ty parchanty předhodí démonům-nováčkům, jako cvičné pomůcky pro hodiny mučení.

"Tak ještě jednou," zachraptěl Gerard. "Jennifer Blakeová."

Stiles s posledním pohledem na smečku mrskl pohledem po Argentovi.

"Ta svině měla problémy s Alfa smečkou dlouhou dobu pře tím, než zavítala do Beacon Hills. To ale přece víš Gery, co? Co ale nevíš je, že vůdce alfa smečky je démon. Skutečný démon. Ten typ, na kterého neplatí ani svěcená voda ani tvoje babský zaříkadla. Jennifer věděla, že smečka po ní nikdy nepřestane pátrat. Že jí nakonec najdou, a proto se rozhodla vydat se jim naproti. Nevím, kde to vzala, ale nějak sehnala zbraň, která dokáže zabít všechny démony. A tím nemyslím, že jim jen zničí těla a pošle zpět do pekla. Ne, tahle věc je zničí. Konečná zastávka. Už žádná druhá šance. Blakeová se snažila vyprovokovat Haleovu smečku. Někde vyštrachala tyhle příšerky, co vypadají jako vlkodlaci, jen jsou ošklivější, a poslala je proti nám. Plán byl; nasrat nás, poštvat proti Alfa smečce, zmanipulovat Dereka a až budou všichni oslabení nebo víceméně mrtví, dorazit Deucaliona. Tak by měla od nich klid. Ale," Stiles se posměšně ušklíbl, "jak je vidět, sejmeme jednu svini a hned se objeví další."

Stiles si s nenávistným pohledem upřeným na Gerarda povýšeně odfrkl.

"Kde je ta zbraň."

"To kdybych věděl, tak by ten zmutovanej čokl byl už dávno chycenej, svázanej, ochočenej a vykastrovanej."

"Panečku," povytáhl obočí Argent. "A to jsem si myslel, že mi dá víc práce tě přesvědčit, ale konec konců, vše co se o tvém druhu povídá je pravda. I když bys mohl být chytřejší. Copak nevíš, že vás teď všechny zabijeme?"

Stiles přes všechnu tu bolest v obličejových svalech dokázal někde vyhrabat překvapený výraz.

"Ty si myslíš, že jsem ti to všechno říkal, abys nás ušetřil?"

Místnosti se nesla ozvěna chlapcova chladného smíchu. Gerarda viditelně stálo hodně úsilí na sobě nedat znát, jak moc ho ten zvuk nervoval.

"Tak to se ti povedlo. Zlato, tady nešlo o to, abys nás ušetřil. Sakra, klidně si mě hoď zpátky do tý svý vody, do který nachcali andílci. O to tu vůbec nešlo," vydechl Stiles a vyplivl chuchvalec krve. "Tady se jen hrálo o čas."

Všichni, včetně vlkodlaků ztuhli, zatímco démonem otřásal tichý smích. Od stěn se odráželo děsivé vytí, zarývalo se jim do myslí a rozechvívalo jim těla.

"Co-" začal jeden z lovců, které střežili u dveří.

"Hej! V chodbě!"

"Co je tam?"

"Nevím. Myslím, že jsem něco viděl."

"A co to bylo?"

"Jak to mám sakra vědět."

"Ticho," vyštěkl Gerard.

Chvíli to vypadalo, že se rozhoduje, jestli stojí za to, ztratit drahocenný čas a mučit Stilese. Vzhledem k tomu, že muž opodál byl ověšen pár věcičkami, které nebyly chlapci po chuti, Stiles usuzoval, že si chtěl dnešní sezení Argent užít. Gerard se ale jen otočil a začal štěkat rozkazy.

"Rychle! Ďáblovu past mezi dveře. Připravte si svěcené náboje."

"Támhle to je!"

Přes velké skleněné dveře měli všichni dobrý výhled na chodbu. Lovci ztuhli v očekávání. Zbraně připravené.

Stiles pocítil známý pocit morbidního očekávání. Cítil, jak mu žilami koluje adrenalin, jak jeho tělo prahne zbavit se pout a přidat se k zábavě.

Chodbou se mihlo cosi, co vypadalo jako dvě vznášející se rudé, jasně zářící koule, jež po sobě zanechávaly světelnou stopu. Objevily se a zase rychle zmizely v přítmí.

"Co je to?"

"To jsou-"

"-oči?"

"Střílejte!"

Vzduch se zaplnil prachem, křikem a hrozivým vrčením.

Stiles zpozoroval, jak se vlkodlaci snaží dostat ze svých pout. Teď, když je lovci, kteří je doteď hlídali, odvrátili pozornost, měli reálnou šanci se z toho dostat. Peter, ač zraněný a v bolestech, si vedl nejlíp. Měl páru, to se mu muselo nechat. Derek bojoval, aby se vůbec udržel při vědomí. Pohyb mu činil potíže. Dvojčata vypadala, že se jim každou chvílí podaří vymanit se z pout.

"Je to mrtvý!" zvolal vítězně z mužů.

Byl blízko věci, ležící na zemi. Ten idiot prostě nemohl odolat a kopl do zakrvácené masy svalů. Že udělal fatální chybu, mu došlo asi 0.02 vteřiny poté. Věc se po něm ohnala, hňapla tlamou plnou ostrých zubů po jeho nohách a obě oddělila od zbytku těla.

Znovu nastal zmatek, jak se lovci snažili tvora dorazit, což se jim nedařilo.

Pak se ozvalo další vytí. To se od toho předchozího lišilo, ale nebylo těžké uhodnout, komu patřilo dle toho, jak se všichni vlkodlaci ohlédli jediným směrem.

Posily jsou na cestě. Výborně.

Gerard se vztekle otočil, chytil Stilese za vlasy - proč si je sakra nechával narůst -, ale dříve než stačil cokoli říct, přerušil ho zvuk tříštícího se skla. Skrz okna se rychle prohnalo několik temných stínů.

Démonovi zacukaly koutky. Zdálo se, že celá noc je jedna velká katastrofa, ale momentálně se to vyvíjí tak dobře!

Slyšel kolem sebe hluboký štěkot a křik lovců trhaných na kusy.

"Stilesi? Stilesi, co jsou ty… věci?" vydechl vysíleně Derek.

Chlapec se stočil pohled na svého alfu. Nevěděl, jestli má větší chuť ho vzít do náručí, obejmout ho a utěšit nebo otevřít ránu na nějakém citlivém místečku a mučit ho ještě trošku víc.

Peter k nim doběhl, přiklekl a jediným pohybem přesekl pouta, která mladíka tak omezovala.

"Tohle je moje smečka," mrkl na ně Stiles.

Zrovna v tem moment se Scott rohodl ukázat na scéně v celé své naivní kráse. Vypadal doslova jak ztracené štěně. Přeměněný do své beta podoby jen stál a nechápavě zíral na to, jak jsou lovci trháni neznámými tvory. Zbytek smečky - Jackson, Isaac, Boyd a Erica - dorazili hned po něm. Stejná reakce.

"Jdeme," zavelel Stiles.

Pomohl Peterovi s Derekem. Pískl na dvojčata, která se k nim poslušně přidala.

"Co jsou-"

"Teď ne Scotte! Zmlkni a postarej se o zbytek těch lovců."

"Ty nikam nejdeš, chlapečku," ozvalo se za nimi.

Následoval hlasitý výstřel z brokovnice a Stiles se ocitl na zádech s rozšklebenou ranou na hrudi.

"Au. Do hajzlu. Au. Proč musíš používat... au..."

Gerard se připravoval k dalšímu výstřelu, ale to už před ním stál Scott. Oči mu zářily čirou nenávistí a v mdlém světle vypadal jako anděl pomsty.

Stiles momentálně nebyl schopný vnímat mnoho, ale tak nějak mu došlo, že malé ztracené štěně, kódovým jménem Scott, odtrhl Argentovi hlavu, která teď momentálně okupovala jeden z rohů místnosti. Hezké. Stilesův otec tu bude mít hodně práce. To bude zas přesčasů.

Isaac se přihnal, vzal ho do náruče a následoval dvojčata, která táhla Dereka. Peter zatím uklidňoval Scotta, který momentálně nebyl zrovna příčetný.

"Budeme to muset uklidit," zamumlal Stiles.

Množství krve v ústech mu překáželo, a co chvíli se zakuckával.

"Máme to pod kontrolou. Teda… Erica a Boyd s Jacksonem se o to postarají. Teď vás ale musíme dostat domů," tišil ho Isaac.

"Jsou všichni naživu? Je mi jedno jestli dostanou na tu jejich chlupatou prdel, hlavně ať jsou naživu."

"Vypadá to, že ty a Derek jste na tom nejhůř. Peter dost krvácí, ale zatím vypadá dost naživu."

Stiles pomalu upadal do bezvědomí. V jeden okamžik byl v Isaacově náručí, v ten druhý krvácel na sedačku auta. Derek seděl vedle něj, těžce dýchal a prohlížel Stilesovi rány. Peter vpadl do auta a odjel směrem k jejich domu, jak nejrychleji to šlo. Isaac na sedadle spolujezdce byl otočený dozadu a pravděpodobně se jim snažil něco sdělit. Stiles neměl náladu poslouchat.

"Stilesi?" zeptal se Derek znaveně.

Jeho oči hovořily jasně. Vypadal tak křehce a zranitelně. Přesně jako tehdy, když ho Kate postřelila a Scott se Stilesem se ho snažili na veterině zachránit.

Stiles pokrčil rameny.

"Pekelní ohaři."


Poznámka autorky:
Huh. Žádné sex. tension... za to násilí a akce třo pr**le, co?
Kapitolka určená čistě k oddělání nenáviděné postavy. A také k představení nových mazlíčků:)
 

12 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Keigh Keigh | Web | 1. listopadu 2013 v 20:25 | Reagovat

*heavy breathing*

2 LoLo LoLo | 1. listopadu 2013 v 20:27 | Reagovat

Hell hounds, ha.

Kinda like the idea.

But don't like the demon Stiles in here...

3 Scudl007 Scudl007 | 1. listopadu 2013 v 20:50 | Reagovat

OMG nářez :D :D poskakuje radostí na židli a směje se jako blbeček :D :D super díl :*

4 Nade Nade | Web | 1. listopadu 2013 v 20:53 | Reagovat

Páni! Doufám, že to všichni rozdýchají. Ovšem, Argentova hlava fuč mě dost potěšila. Nepředstavitelný zmetek. Scot dostane kostičku. :-D
Díky, těším se na pokračování.

5 luczaida luczaida | E-mail | Web | 1. listopadu 2013 v 21:24 | Reagovat

To oddělání nenáviděné postavy ti chválím. Líp jsem si to ani představit nemohla. Co se týče postavy Stilese a toho okolo něj, nestačíš mě překvapovat :)

6 jael jael | 2. listopadu 2013 v 16:36 | Reagovat

Pekelní psi, jo?
... taky chci jednoho, když má Stiles celou smečku
adsjkf, kdo je Jennifer?
ale skvělé, jako vždy

7 Myrtle Myrtle | 6. listopadu 2013 v 15:28 | Reagovat

Totálně skvělý díl, Stiles jim to pěkně nandal. :D Pekelní psi byli skvělý nápad. :) Těším se na pátek :)

8 Enari Enari | E-mail | Web | 8. listopadu 2013 v 17:56 | Reagovat

[2]: I love Hell Hounds... a neboj se. Brzy bude Stilesovi s démoníma očkama konec;)

[3]: Jsem ráda, že si tak užíváš:)

[4]: Obávám se, že Scott kostičku nedostane... protože jsem mrcha a ráda je ty postavy nechávám trpět. Takže no cookies XD

[5]: Ach sestřičko... tebe tu vždycky tak ráda vidím. Teď upřímně - existují jen dvě postavy, které každý nenávidí. Umbridgeová z HP a Gerard Argent z TW...
Ani nevíš, jakou slast mi to přinesl. Od-offovat toho parchanta >_<

[6]: Jennifer - Derekova bývalá milenka a jen středně důležitá postava tohoto příběhu. Díky Casovi, že už je po ní:)

[7]: Bamf!Stiles = cool Stiles...

Jsem moc ráda, že se díl líbil. Všem děkuji za komentáře a hodnocení:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama