Demonomicon - kapitola 2a

31. srpna 2012 v 17:20 | ~Enari
'You don't know what I'm capable of, you don't know what I've done!'-DM
Název: Demonomicon
Rating: MA
Pairing: HP/DM, RW/HG, SB/RL a další
Doba: Během studia HP
Upozornění: Silně AU

Děj: Harry je přinucen vzít si cizí dívku. Zdá se, že před nechtěným manželstvím není úniku. Může mu někdo pomoci?

Poznámka autorky: Nade nadhodila pár otázek, který by mohly zajímat i Vás.

Harry v této povídce nemá rodiče, což znamená, že i tomto světě existuje Voldemort. Ten se objeví v pozdějších kapitolách.

Sňatek byl v mnoha ohledech uspěchaný. Harry, Sirius a ani Brumbál se moc nesnažili se mu vyhnout. Proč? Podívejme se na to takhle, kouzelnická smlouva se od mudlovské liší stejně, jako obyčejný mudlovský slib a Neporušitelný slib. Kouzelnická společnost má jednoduše takové smlouvy jištěné, zvlášť, když se jedná o tak závažnou věc, jako je sňatek čistokrevných. Otázkou je zdali se dá taková smlouva vůbec porušit (pokud ovšem nepočítáme tohle vměšování ala Draco). Možná by strana, která smlouvu porušila, byla nějakým způsobem potrestána nebo donucena svým závazkům dostát, čímž se myslí ovlivňování mysli ve stylu Imperia. To však nemůžeme vědět, protože k tomu v tomto příběhu nedošlo.V tomto případě Brumbál jednoduše MUSEL dodržovat smlouvu, tak jak tradice velí a především proto, že on sám neměl žádnou možnost, jak sňatku zabránit.

Menší vysvětlení k věkové hranici, která by mohla být důvodem k oddálení sňatku.
Co se věku týče - čarodějnický věk je velice ošemetná věc. Podívejme se na Brumbála. Ten stařík je vitální a klidně se midlí s Voldemortem ve svém věku. Když naše Trio potkává poprvé profesora Lupina, je o něm smýšleno jako o mladém muži. Tato fakta sama o sobě říkají, že čarodějové nemají stejné pojetí věku, jako mudlové. Další věcí je, že ve středověku v některých částech světa (někde i teď) byly dívky v patnácti letech již považovány za dospělé a tudíž měly dovoleno se vdát. Někdy se dokonce vdávaly ve věku dvanácti let. Proč by tedy kouzelnická společnost, která je v mnoha ohledech pozadu za mudlovskou, nemohla uznávat manželství ve věku například čtrnácti let? Navíc uzavření manželství nemusí být v kouzelnické společnosti považováno za něco, co mohou podstoupit pouze dospělí lidé. Jak bylo naznačeno v předešlé kapitole kapitole - sex mezi manželi není povinný. Proto by mohli uzavřít manželství i 'mladiství'.

K čemu je dobrý ten sňatek, když nevyžaduje dědice a pokračovatele rodu? Jaký má smysl svázat dva lidi, když se po nich nechce dítě, věrnost, ani spojení majetků?
Rod Potterů je velice významný v kouzelnickém světě. Jak už bylo psáno, je to jeden z nejstarších čistokrevných rodů v kouzelnické společnosti a tak je velkou ctí pro každého kouzelníka i čarodějku být jeho součástí. Tím, že slečně Aelflaed bylo dovoleno být součástí tohoto rodu bylo už tak velkou poctou, že Potterovi necítili povinnost ji prokazovat takovou 'laskavost', jako například narození dědice. Potterovi by raději dostáli svým závazkům k Beauclerkovým bez toho, aby měli dědice. Sami by spíše přijali levobočka, pokud by se jednalo o potomka některého z významnějších rodin. Beauclerkovi nejsou nijak významným rodem na to nezapomínejme. Pro Beauclerkovi je to spíš otázka společenské prestiže než pokračování rodu a rozšíření majetku. Víc požadovat nemohou.

Děkuji všem čtenáčkám (popřípadě čtenářům?), které zanechaly komentáře, hodnocení a nebo jiným způsobem mne podpořily. Mnohokrát Vám děkuji.

Poděkování: Mnohokrát děkuji za betaread Katharine Colt. Má drahá Kat, nesmírně si cením tvých rad a nápadů, jak zlepšit tuto povídku.

Disclaimer: Všechna místa a osoby náleží JK Rowlingové a WD a dalším vydavatelům. Tato povídka nebyla napsána za účelem zisku. Obrázky a videa patří jejich právoplatným majitelům. Obrázky byly upraveny pro potřeby povídky.Och, jak jen ho ten podřadný kouzelník jménem Beauclerk štval. Jak si mohl takzvaný šlechtic dovolit ignorovat jeho, Draca Lucia Malfoye, a urazit ho svým nezájmem si i jen vyslechnout, co má na srdci?

Zítra se Harry sejde s hlavou rodu Beauclerkových. Budou vyjednávat podmínky sňatku a uskuteční se obřad Spojení. To znamená, že Draco má jen málo času jednat.

Teď, když vše visí na vlásku, mu ten umíněný tupec zabouchne dveře před nosem? Vlastně žádné dveře ani nemusel zavírat. Draco se snažil přenést letaxem. Nevyšlo to. Cesta byla blokovaná. A to Beauclerkovi posílal dopis a výslovně ho žádal jménem své rodiny - své vážené čistokrevné rodiny - aby ho přijal. Nestalo se tak. Taková urážka.

Už tak byl nepříčetný z toho, že Harry má být přinucen oženit se s tou jak-se-jmenuje.

Věděl, že snad každá šlechtická kouzelnická rodina na světě vyšle svobodného příslušníka jejich rodu, aby učinil výzvu a utkal se o Harryho Pottera. O tom se Draco mohl přesvědčit na vlastní oči.

Když se přenesl na Beauclerkovi pozemky před bránu jeho sídla, byl tam houf novinářů a kouzelníků ze šlechtických rodin.

Dokonce zahlédl nachové pláště bystrozorů. Nejspíš tu byli proto, aby rozehnali dav nežádoucích návštěvníků.

Mohl vidět, jak se pár lidí oddělilo od skupiny a snažili se dostat k sídlu pomocí košťat. Vzlétli vysoko nad zem, směr sídlo. Daleko se nedostali. Strážná bariéra je dostala zpátky dolů rychleji než by to zvládl dobře nasměrovaný potlouk.

Tudy to tedy také nepůjde.

No tak. Harrymu dochází čas. Musí tu být cesta.

~ ~ ~

Po tolika letech, co byli přáteli, po letech strávených ochranou toho druhého, Harry nikdy za ta léta necítil takové štěstí jednoduše z toho, že slyší Dracův melodický hlas.

Ten hlas znamenal naději.

Mladý šlechtic stál ve dveřích. Zadýchaný. Tváře zčervenalé. Zrak upřený na jednu jedinou osobu.

A přesto vypadal tak vznešeně a elegantně jako vždy. K pasu připnutý claymore.

Rázně vešel do místnosti sledován sedmi páry očí. Některé byly překvapené, jiné zmatené. Jen jedny jediné zářily štěstím.

Draco se neobtěžoval čekat, až se pán domu uráčí zvednout ze svého křesla. S pohrdavým úsměvem před něj hodil zdobenou rukavici, jak žádala starověká tradice.

"Adalmunde Beauclerku, tímto vás já, Draco Lucius Malfoy, vyzývám k souboji o Harryho Jamese Pottera. A jako vítěz si budu nárokovat právo pojmout ho za manžela," přednesl povýšeně blonďák.

Jeho nepřátelství vůči Adalmundovi bylo tak očividné, že se nebohá Aelflaed přikrčila při pohledu, kterým Draco jejího otce obdařil.

Harry si všiml, že nikdo z jeho doprovodu nevypadá pohoršen tak očividně hrubým porušením etiky. Spíš u nich postřehl úlevu. To samé cítil i on. Navíc Brumbál si to očividně užíval.

Beauclerk chvíli tikal pohledem z rukavice na Draca a zase zpět. Pak se nervózně usmál. S menšími obtížemi se postavil a zdvihl smířlivě ruce.

"Ale chlapče, nepamatuji se, že-"

"Chcete se vyhnout souboji? To jste tak zbabělý, že nepřijmete ani tenhle jediný souboj, když jste znemožnil mnoha dalším nápadníkům bít se o Harryho přízeň? Přijměte to nebo bude čest," to slovo vyplivl, jako by pochyboval o tom, zda mají Beauclerkovi vůbec nějakou čest, "vašeho rodu zpochybněna."

Jeho chladný pohled sliboval bolest.

Draco, můj příteli, nedokážeš pochopit, jak moc pro mne tvá snaha znamená.

Mladý Malfoy začal ztrácet trpělivost. Harry to na něm poznal.

"Přijímáte?"

Sirius vypadal, jako by se chtěl vmísit do debaty, ale Remův konejšivý stisk na ramenou mu v tom zabránil.

Albus vypadal pobaveně a zvědavě zároveň. Nepochybně se mu vývoj nynějších událostí zamlouval.

Beauclerk viditelně polkl. "Jak ses vůbec dostal do mého domu?" Vypadalo to, jako by chtěl ještě něco říct, ale Draco ho přerušil.

"Díky Merlinovi, galeony zmůžou všechno. Jeden z vašich služebníků byl tak laskav a ukázal mi cestu dovnitř za odpovídající cenu," míra jeho trpělivosti našla své hranice. "Tak přijímáte?"

Chvíli bylo napjaté ticho. Brumbál upil svého přeslazeného čaje.

"Přijímám."

Dracových rtů se dotkl ledový úsměv. Podíval se s nečitelným výrazem na Harryho a pak zpět na Beauclerka.

"Harry, mám tvé svolení bojovat o tebe v souboji?" zeptal se už klidnějším, hřejivějším hlasem. Harryho to potěšilo u srdce.

Můj příteli.

"Ano, Draco, máš mé svolení."

Teď, když tu byl Draco, se cítil, jako by z něj spadla neuvěřitelná tíha.

Děkuji ti, Draco. Až to všechno skončí, poděkuji ti tak, jak si zasloužíš, ale pro tuto chvíli buď opatrný. Nenech se zabít.

Jakoby Draco věděl, na co mladý nebelvír myslí, kývnul na něj v povzbudivém gestu.

"Pak je tedy rozhodnuto. Vyberte si svou zbraň," popoháněl Beauclerka.

Muž s nakyslým výrazem zavolal sluhu a poručil donést svou zbraň.

Každý čistokrevný se dřív nebo později musí naučit, jak ovládat meč. Bylo to součástí jejich kultury. Souboje s mečem a hůlkou tu byly od nepaměti a vyšší kasty si dávaly záležet, aby tato tradice nevymřela.

Draco odložil svůj drahý cestovní plášť, aby mu nepřekážel při boji nablízko.

Celá skupina, krom Aelflaed a Clover, ty zůstaly zde, se přesunula do haly uzpůsobené pro podobné situace.

Brumbál, jako vážený člen kouzelnické společnosti, se nabídl, že bude soudcovat zápas. Počkal, až soupeři zaujmou místa.

Draco, nezemři tu kvůli mně.


"Souboj končí s první kapkou krve. Začněte."

Než se Beauclerk vůbec zmohl k útoku, obkroužil ho ohnivý vír.

Odkud se vzal? Ten kluk ani nevyslovil kletbu.

Skrz zeleně zbarvené, všepohlcující plameny neměl Beauclerk šanci svého protivníka zahlédnout. To bylo vše, co Draco potřeboval. Vrhnul se skrz plameny s taseným claymorem. Jeho meč byl pokryt Trnitou kletbou. Trochu brutální způsob, jak způsobit bolest tomu, jenž bude takovým mečem zraněn.

Oheň mu poslušně ustoupil z cesty, když Draco mířil k Beauclerkovi a napřahoval se k první a poslední ráně celého boje.

Krev. Křik. Vítězství.

Bylo to rychlé, čisté. Perfektní, tak, jak se od rodilého Malfoye očekává.

"Draco Lucius Malfoy je vítězem. Výborně, chlapče," usmál se na něj Brumbál, zatímco Remus už byl u Beauclerka a léčil to malé škrábnutí.

Harry došel k Dracovi. Vzal ho za loket a odtáhl ho do diskrétní vzdálenosti.

Žádné ovace. Žádné díky. Mezi nimi to nebylo potřeba. Jakoby snad byla jiná možnost, jak mohl ten souboj skončit.

"Co jsi pro Merlina měl na tom meči? Vypadá jako by byl pod Cruciatem," kývl k poraženému muži.

"Musí si uvědomit, kde je jeho místo."

"Na to jsem se neptal. Co to bylo za kletbu?"

"Slavný Harry Potter nerozpozná tak obyčejnou kletbu?"

"Nezajímal jsem se, co máš zrovna na svém meči. Spíš jsem se soustředil na to impozantní Stínové Incendio. Navíc jsem si vychutnával Adalmundův zděšený výraz. Bylo to svým způsobem legrační," přiznal s náznakem úsměvu Harry.

"Ani slůvkem se nezmíníš o tom, jak ses o mě bál? Jak jsi trnul strachy, když zápas začal? Jak jsi na mě při skládání slibu věrně čekal a celým svým nebelvírským srdcem věřil, že si pro tebe přijdu?"

"Nech toho, Draco," dloubl ho do žeber. "Čekal jsem," dodal tiše.

Mlčenlivé kývnutí mu bylo odpovědí.

"Takže," Harry zaváhal, "tohle znamená, že budeme manželé, co?"

Draco mu věnoval pronikavý pohled. "Ta myšlenka se ti asi nezamlouvá, co?"

"Ne že bych proti tomu něco měl. Ale pomysli na všechny problémy s tím spojené. Tvoji rodiče asi nebudou moc nadšeni. A naše koleje vyhlásí válku jedna druhé. Nebelvíři tě obviní, žes mi dal do čaje nějaký Lektvar lásky, zmijozelové mě budou chtít zabít za to, že jsem jim ukradl jejich prince a nejlepší partii z celé koleje. Snape nejspíš dostane infarkt při pomyšlení, že budu mít přístup do jeho koleje. Nemluvě o tom, že zbytek světa nás bude mít pod drobnohledem."

"Je toho docela dost," přisvědčil blonďák.

"To je," šeptl zamyšleně Harry. Jistě si teď promýšlel všechny ty hrůzy, kterými budou muset projít.

"Ale manželství samo o sobě není tak špatné," dodal po chvíli Draco.

"Ne. To není."

Jejich tichý rozhovor přerušil Sirius.

"O čem si to tu šuškáte, chlapci?" zaměřil svou pozornost na Draca. "Pana Malfoyi, byl to skvělý souboj. Máte skutečně ohromující schopnosti," vychvaloval ho Sirius, když si s ním potřásal zdvořile rukou.

Siriusi, kdybys znal jen pouhou desetinu jeho schopností, na místě bys ho uřkl.

~ ~ ~

Zatímco se dospělí starali o reportéry, chlapci se rychle přesunuli do své tajné skrýše.

Celou cestu spolu nepromluvili.


~ ~ ~


Vodopád tiše šuměl, růže lákavě voněly, chladný vzduch z otevřených oken vyvolával mráz po zádech, plamínky svící třepotavě osvětlovaly polétávající knihy.

"Jak to vysvětlíš svým rodičům?" Harry ležel na staré pohovce, zrakem hypnotizoval strom ponořený ve stínu. Draco seděl v jednom z křesel, knihu v rukou.

"Jednoduše jim řeknu pravdu."

"Pravdu?" Harry střelil pohledem po svém snoubenci. "To, žes mi běžel na pomoc, jako nějaký nebelvír, který zachraňuje přítele v nouzi? To jim povíš?"

"Proč by ne?"

"Vydědí tě."

"Přemýšlej, Pottere, jsi potomkem jednoho z nejstarších čistokrevných rodů, máš společenský status na stupni Popletala a jsi mezi kouzelníky oblíbenější než sám ministr. Dle myšlení mého otce jsi skvělá partie."

"To chápu. Stejně..."

Draco s povzdechem zaklapl knihu. Postavil se, přešel k pohovce a posadil se na kraj.

"Nedělej si s mou rodinou starosti. Rozumíš? Sám toho máš teď nad hlavu," Draco zaváhal, ale pak pokračoval, "Ti tvoji mazlíčci tě vyčerpávají, že?"

Harry odmítavě zavrtěl hlavou, ale Dracovu pátravému pohledu se vyhnul.

"Jsou to spiriti. Ne 'mazlíčci'. Spiriti."

"Takže za to můžou oni. Měl bys toho nechat."

Harry se prudce nadechl. Posadil se, zády k Dracovi. Blonďák mu položil ruku na rameno.

"Harry, vždyť tě to ubíjí. Tohle nemůžeš vydržet dlouho," naléhal.

"Draco," otočil se na něj, aby mu konečně mohl pohlédnout do očí, "nepochybuj o mně. Já to zvládnu," přesvědčoval ho Harry. "Teď se budeme jen soustředit na to, abychom přežili tu dobu do svatby a pár týdnů poté. A až se všechno uklidní, můžeme pokračovat v našich životech tak, jako do teď."

"Tím myslíš půlnoční vycházky mimo hrad? Zakázaná kouzla? Krvavá magie? Pronásledování Smrtijedů?" Dracovi se to očividně nelíbilo. Oči měl rozohněné. V prstech drtil staré polstrování.

Harry věděl, že se to druhému chlapci nelíbí. Ani to ho však nedonutilo přestat.

"Draco, ty jsi byl přece vždycky ten, který ve mne věřil. Jenom díky tobě jsem si uvědomil, co všechno dokážu."

"Ale to bylo před tím, než tě to začalo zabíjet!" vykřikl rozrušeně Draco. Věděl, že právě překročil hranici, ale pramálo mu na tom záleželo.

Nechci tě vidět umřít.

Chvíli mezi nimi panovalo tíživé ticho.

"Ještě jsem ti nepoděkoval, žes mě zachránil před Beauclerkovými," připomněl Harry. Chtěl uvolnit atmosféru.

"Ne, nepoděkoval," připustil, teď už klidný, Draco.

"Poděkuju ti. Někdy," usmál se Harry. Chytil zmijozela za ruku a pevně ji stiskl.

Všechno bude v pořádku.


 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 you-kNow-Who you-kNow-Who | Web | 31. srpna 2012 v 18:15 | Reagovat

Tak, jsem tady zase... Musím podotknout, že tak rychlou akci jsem vůbec nečekala, ale něco v Dracově výrazu mi napovídalo. Jo! Podařilo se ti to. Dávám pět hvězdiček, protože je to super ;)
Tak jsem teď zvědavá, jak tohle vyřešíš :) když důležitou akci už máme za sebou. Věřím, že nebyla poslední. Proto se těším na pokračování ;)

2 bacil bacil | 31. srpna 2012 v 20:39 | Reagovat

No tak tohle byl velmi rychlý zápas. Holt Draco je zmijozel a ke všemu ještě Malfoy. To by bylo aby nevyhrál. Hm a ta jejich debata na konci. No jsem zvědavá co bude dál :-)

3 Nade Nade | Web | 1. září 2012 v 2:31 | Reagovat

Draco byl opravdu impozantní. Ale Harry, zdá se, vůbec nepochopil, o co tu přesně jde. Hm, škoda, že je Brumbál hned neoddal. Spiriti... Netuším, o co jde, ale počkám si, co se z toho vyvine. :D
Těším se na pokračování.

4 Enari Enari | E-mail | Web | 6. září 2012 v 17:14 | Reagovat

you-kNow-Who: Nejsem dobrá v psaní akčních scén a bojových sekvencí, tak jsem prostě dala Dracovi do žil trochu adrenalinu, aby akcička byla rychlejší...

bacil: Manželství ani ten malý soubojík rozhodně nebylo to nejzajímavější, co tahle povídka nabízí. Napovím - zkus se podívat na nadpis...

Nade: Vlastně si myslím, že Harry ví perfektně o co se jedná a má skvělý přehled o situaci. Jenom se prostě nechová tak, jak očekáváme. Spiriti? Hmmm... tak zas zkusíme nápovědu/soutěž = hrál tu někdo Aion? Pokud ano, tak asi bude vědět...

Všem děkuji za komentáře :)

5 Lindarounk Lindarounk | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 16:55 | Reagovat

<a href=https://alitems.com/g/1e8d1144947cf271b95a16525dc3e8/>Aliexpress</a> is Great sale now...

.

6 XiaomiNaini XiaomiNaini | E-mail | Web | 6. února 2018 v 5:55 | Reagovat

Фотогалерея   <a href=http://www.g-hotel.ru/fitness/fitness-photos>Click here>>></a>

7 richardqs4 richardqs4 | E-mail | Web | 11. února 2018 v 19:51 | Reagovat

After my new engagement
http://muslim.clit.pornpost.in/?entry.allie
me essex liberal secondary manifesto

8 clariceqq60 clariceqq60 | E-mail | Web | 14. února 2018 v 23:56 | Reagovat

Bedroom girls posts    
http://nudistbeach.xblog.in/?brief_maci
  malayalam sexy phone calls nude mature megaupload namitha blue film scandaldownload aries man with aquarius woman

9 JosephNix JosephNix | E-mail | Web | 21. února 2018 v 18:05 | Reagovat

excellent website <a href=https://mobporno.org/>https://mobporno.org/</a> - cuckold porn tube, porn tube, babe porn tube.

10 Edmundodorn Edmundodorn | E-mail | Web | 26. února 2018 v 6:20 | Reagovat

<a href=https://mrwhite.biz/>valid dumps</a> - trusted cvv shop, crdclub.

11 REMONTer REMONTer | E-mail | Web | 6. března 2018 v 21:16 | Reagovat

??USA political news. We n we publish all of them fresh and topical news Russia, analytics experts. All evil on earth exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Volunteers. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Martian Wars <a href=http://Remmont.Com>England Finance</a>

<IMG>http://remmont.com/wp-admin/images/1.gif alt=Novorossia border=10 height=90 width=240</IMG>

12 alexandersc60 alexandersc60 | E-mail | Web | 9. března 2018 v 21:13 | Reagovat

Appealing girls posts    
http://stripclub.erolove.in/?pictures-tiffany
   erotic tv channel sexy shop erotic drawing video prno xxx

13 DavidPenda DavidPenda | E-mail | Web | 14. března 2018 v 2:15 | Reagovat

Жизнь современной женщины соткана из тысячи мелочей. Муж, дети, дом, работа – все это уже давно мы научились нести на наших хрупких плечах с высоко поднятой головой. А так хочется иногда расслабиться и быть просто женщиной, нежной и беззащитной. Но жизнь диктует свои правила. И в первую очередь современная женщина должна быть Хозяйкой. Настоящей Хозяйкой во всем. Подробнее читайте на сайте <a href=http://xozyaika.com>xozyaika.com</a>

14 ElenaGolunovaOfficial ElenaGolunovaOfficial | E-mail | Web | 17. března 2018 v 5:56 | Reagovat

Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой.

Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.

Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов.
Официальный сайт Елены Голуновой

Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.

Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.

У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.

Наш сайт  https://golunova-elena.ru/

15 GrandTournament GrandTournament | E-mail | Web | 19. března 2018 v 7:22 | Reagovat

Hi therewith http://www.turnir.grand-casino.coca.bz/en/view/463 !
Winter has occur and We've got prepared gifts for you:
two 400$ - prize fund!
1 000$ - very first position prize!

Here's what they say about us and some assessments:
<youtube>cV3a_63cHVg</youtube>
<a href=https://youtu.be/ykEzAGrWTZU>grand casino hinckley</a>
Match on bets quantity
Online games: Slot and Keno
Participating in tournament: wager from 0.01$

Phrases and rules of Event:
- The player will get quickly into tournament table and gets to be It really is participant no matter if this guess wins or no.
- For profitable in tournament It's a necessity to generate the utmost level of bets.
- If two or more contributors provide the exact same bets total, the higher situation requires who received it first.
- A table demonstrates: put from the Event, login of each participant and the result of wager sum.
- The column «Prize» has two formats of prizes: the initial for all players, the second for Vip players.
- Reward prizes are accrued with wager 35 for all players and 30 for Vip players.

Greatest regards,  http://www.grand-casino.coca.bz/grand/

16 marajs69 marajs69 | E-mail | Web | 27. března 2018 v 7:40 | Reagovat

My new time
http://arab.girls.tv.yopoint.in/?entry.dania
master sponsor expatriate history uideos

17 Michaelbek Michaelbek | E-mail | 28. března 2018 v 16:30 | Reagovat

Планирую в этом месяце в командировку полететь в Челябинск.
Дайте информацию кто знает об городе.
Где можно отдохнуть? Куда сходить?
Может расскажите где посмотреть подробную информацию?

Заранее спасибо!)

18 joycelg2 joycelg2 | E-mail | Web | 28. března 2018 v 19:38 | Reagovat

Hi reborn blog
http://pattaya.girls.blogporn.in/?entry-michaela
21 rumor adnaan die 59

19 detectiver detectiver | E-mail | 29. března 2018 v 3:44 | Reagovat

Услуги частного детектива

Предоставляем полный спектр детективных услуг
Наши плюсы: Всегда озвучиваем возможности и информацию как есть, наши цены в 2-3 раза ниже чем у большинства конкурентов, огромный опыт и запас креатива, делаем то, что многие считают невозможным.
Не берем предоплат, не занимаемся высасыванием денег. Консультация бесплатно.

1. Пробив абсолютно любой информации
Пробив по мобильным системам (детализация, паспортные данные, определение местоположения)

Спектр услуг:
Сбор абсолютно любой информации о человеке
Определение местонахождения человека по номеру телефона
Детализация звонков и смс
Информация из почт и социальных сетей
Выявление факта супружеской неверности
Розыск должников
Розыск имущества должника
Розыск безвести пропавших людей
Розыск родственников и людей с которыми утеряна связь
Розыск мошенников
Проверка образа жизни ребенка
Помощь родителям (уход из дома, правонарушения, наркомания)
Услуги по выявлению фальшивых невест
Содействие адвокатам
Помощь в уголовном расследовании, сбор доказательств
Сбор компромата

Сбор информации о юридических лицах
Проверка персонала

Обеспечение анонимной связи и информационной безопасности
Контроль мобильного телефона
Защита компьютерной техники
Восстановление утерянной информации

Оказание юридической помощи
Оказание коллекторских услуг

Контакты:
+79180520135 - (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram     - @RFDetective
почта        - RFDetektiv@gmail.com

20 bobbywd60 bobbywd60 | E-mail | Web | 2. dubna 2018 v 0:26 | Reagovat

Bedroom girls posts    
http://stripclub.erolove.in/?pictures-jalyn
  blue and red politics real teen picture club movies mature ameteuer dyed easter chick

21 charmaineco1 charmaineco1 | E-mail | Web | 3. dubna 2018 v 14:36 | Reagovat

Shemales from popular networks  
http://shemales.blogporn.in/?profile.erika
  trannysex shemails sex videos videos pornnos free shomale sex semale

22 Davidcic Davidcic | E-mail | Web | 8. dubna 2018 v 17:58 | Reagovat

Самые свежие женские новости тут <a href=http://babybynature.ru/>babybynature.ru</a>

23 Vincentlex Vincentlex | E-mail | Web | 11. dubna 2018 v 22:10 | Reagovat

Последние строительные советы здесь <a href=http://495realty.ru/>495realty.ru</a>

24 Robertshera Robertshera | E-mail | Web | 11. dubna 2018 v 22:10 | Reagovat

Новости кулинарного мира тут <a href=http://fitelife.ru/>fitelife.ru</a>

25 tracybz69 tracybz69 | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 18:39 | Reagovat

Started up to date cobweb predict
best android puzle games mobile free android games background app refresh android best android sex chat android apps game free download
http://pornmarket.replyme.pw/?page.valeria
hd wallpaper sexy women app sexy video google crome for android hd wallpapers for android free download best android shooting games

26 CharlesJed CharlesJed | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 14:50 | Reagovat

Модные женские советы здесь <a href=http://dicask.ru/>dicask.ru</a>

27 MichaelFus MichaelFus | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 3:53 | Reagovat

Новости медицины тут <a href=http://griskomed.ru/>griskomed.ru</a>

28 cheriebm18 cheriebm18 | E-mail | Web | 21. dubna 2018 v 23:42 | Reagovat

Just started untrodden project:
http://evangeline.blogs.telrock.org

29 kyleqo2 kyleqo2 | E-mail | Web | 23. dubna 2018 v 16:28 | Reagovat

Girls with big tits blogs    
http://vibrators.adultnet.in/?pic.kaia
   female erotic literature lesbian erotic books adult stories erotic short films

30 CoreyJoina CoreyJoina | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 4:45 | Reagovat

Tune in for some of the perfect and most needed fuck clips online by simply surfing <a href=https://meyzo.me>www.meyzo.me</a>, the number one place where you can get any style of ebony porn videos your mind desires in seconds. The best porn stars, the finest swingers and many more, all available to rock your sexual ideas with mind blowing rape porn videos. Only perfect adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://meyzo.me>www.meyzo.me</a>, the only place to terminate your phantasy in proper modes.

31 KevinFab KevinFab | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 19:20 | Reagovat

Dartma Tavan,Dartma Tavanlar Bakida,Azerbaycanda. Temir ve tikinti. Натяжные потолки в Баку Азербайджан +994 (55) 577-00-01 email: time4soft.com@gmail.com Купить натяжные потолки, Французские, Немецкие, Китайские, Глянцевые, Бесшовные, Матовый, Глянцевый, зеркальный, Сатиновый, Двухуровневый, Парящий, Одноуровневый потолок

Желающих зарабатывать Много, по нарастающей, в пассиве, без Копейки вложений, без знаний интернета или со знаниями, с уникальным продуктом для здоровья, известным во всем мире аналогом ламинина, но дешевле в 4 раза и более эффективным, без обязательных покупок, можно с приглашениями, а можно и абсолютно без приглашений, жду в скайпе evg7773
Звучит как сказка. Но таковым является на деле. Долго искал. Нашел.
Приглашаю.

32 margieue60 margieue60 | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 23:44 | Reagovat

Shemales from social networks  
http://shemale.replyme.pw/?profile.antonia
  shemal en ny transexal video shemeal sex movies trannysex ts dating

33 JustinSance JustinSance | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 1:01 | Reagovat

Tune in for some of the finest and most wanted fuck clips online by simply browsing <a href=https://www.pornmd.pro>pornmd.pro</a>, the number one place where you can watch any cats of ver videos xxx your mind desires in seconds. The awesome porn stars, the finest milfs and many more, all available to rock your sexual fantasia with mind blowing indian porn videos. Only finest adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://www.pornmd.pro>pornmd.pro</a>, the only place to perform your fantasies in proper modes.

34 ArseniyEmend ArseniyEmend | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 18:50 | Reagovat

<a href=http://misselle.ru/eco-pills-raspberry-otzyvy-cena-kupit.html>eco pills raspberry купить в аптеке</a> eco pills raspberry как принимать

35 RichardFruib RichardFruib | E-mail | Web | 2. května 2018 v 7:29 | Reagovat

瑋澄資訊-全台最強SEO│全台首創無限組關鍵字│保證排名最多組 http://tw-seo.com/

36 lib lib | E-mail | Web | 2. května 2018 v 18:39 | Reagovat

http://www.autoss.ru/ - Независимая трасологическая экспертиза после ДТП

37 MichaelInput MichaelInput | E-mail | Web | 5. května 2018 v 0:31 | Reagovat

Самые свежие новости Астрахани. Читайте об этом подробнее на сайте <a href=https://astrakhan.net>astrakhan.net</a>

38 Brianupdap Brianupdap | E-mail | Web | 7. května 2018 v 23:26 | Reagovat

Tune in for some of the hottest and most wanted porn movs online by simply surfing <a href=http://javstreaming.name>www.javstreaming.name</a>, the number one place where you can see any kind of hot porn videos your mind desires in seconds. The horny porn stars, the finest swingers and many more, all available to rock your sexual fantasia with mind blowing free porn videos. Only hottest adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=http://javstreaming.name>www.javstreaming.name</a>, the only place to perform your fantasy in proper modes.

39 Michaelpet Michaelpet | E-mail | Web | 8. května 2018 v 5:58 | Reagovat

If you wish to look some of the hardest and extremely exclusive free porn videos with just click, then you need visit <a href=http://javshare.info/>javshare</a> best porn tube portal. Here at <a href=http://javshare.info/>javshare</a> sister porn tube you will see nude free porn clips online and tons of sexy porn stars, all available and always on duty for the best sex experience.

40 Michaelpet Michaelpet | E-mail | Web | 8. května 2018 v 17:39 | Reagovat

Tune in for some of the cool and most needed sex movies online by simply surfing <a href=http://javshare.info/>www.javshare.info</a>, the number one place where you can see any style of download free porn videos your mind desires in seconds. The horny porn stars, the finest blondes and many more, all available to rock your sexual fancy with mind blowing new porn videos. Only cool adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=http://javshare.info/>www.javshare.info</a>, the only place to wind up your phantasy in proper modes.

41 Michaelpet Michaelpet | E-mail | Web | 9. května 2018 v 0:41 | Reagovat

Tune in for some of the most rated and most needed porn videos online by simply browsing <a href=http://javshare.info/>jav share</a>, the number one place where you can get any cats of ver videos xxx your mind desires in seconds. The sexy porn stars, the finest moms and many more, all available to rock your sexual fantasy with mind blowing porn star videos. Only most rated adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=http://javshare.info/>jav share</a>, the only place to satisfy your fantasy in proper modes.

42 Brianupdap Brianupdap | E-mail | Web | 9. května 2018 v 1:21 | Reagovat

If you need to watch some of the cool and extremely exclusive www xxx videos with just click, then you have to visit <a href=http://javstreaming.name>javstreaming porn tube</a> mom porn tube portal. Here at <a href=http://javstreaming.name>javstreaming porn tube</a> tranny porn tube you will find nasty free porn videos online and many of horny porn stars, all available and always on duty for the best dp action.

43 Thomaswer Thomaswer | E-mail | Web | 9. května 2018 v 5:12 | Reagovat

Tune in for some of the most rated and most wanted porn movies online by simply surfing <a href=https://javunsensored.net/>jav porn</a>, the number one place where you can see any type of massage porn videos your mind desires in seconds. The amazing porn stars, the finest amateurs and many more, all available to rock your sexual fantasies with mind blowing free amateur porn videos. Only most rated adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://javunsensored.net/>jav porn</a>, the only place to satisfy your fantasy in proper modes.

44 TylerPooks TylerPooks | E-mail | Web | 10. května 2018 v 0:54 | Reagovat

Tune in for some of the most rated and most wanted sex movs online by simply browsing <a href=https://javunsensored.net/>javunsensored porn</a>, the number one place where you can find any style of free milf porn videos your mind desires in seconds. The best porn stars, the finest moms and many more, all available to rock your sexual imagination with mind blowing xxx sex videos. Only most rated adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://javunsensored.net/>javunsensored porn</a>, the only place to execute your fancy in proper modes.

45 Felipebit Felipebit | E-mail | Web | 10. května 2018 v 2:51 | Reagovat

Tune in for some of the hardest and most wanted fuck videos online by simply surfing <a href=http://javsextube.com>javsextube video</a>, the number one place where you can see any type of new porn videos your mind desires in seconds. The awesome porn stars, the finest students and many more, all available to rock your sexual phantasy with mind blowing teen porn videos. Only hardest adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=http://javsextube.com>javsextube video</a>, the only place to wind up your fantasia in proper modes.

46 HaroldErype HaroldErype | E-mail | Web | 10. května 2018 v 3:54 | Reagovat

If you wish to look some of the most rated and extremely exclusive free hd porn videos with just click, then you have to visit <a href=http://javshare.info/>javshare tube</a> japanese porn tube site. Here at <a href=http://javshare.info/>javshare tube</a> japanese porn tube you will get hard free sex videos online and thousands of horny porn stars, all available and always on duty for the best porn experience.

47 TylerPooks TylerPooks | E-mail | Web | 10. května 2018 v 5:46 | Reagovat

Tune in for some of the best and most needed adult videos online by simply browsing <a href=https://javunsensored.net/>javunsensored</a>, the number one place where you can find any type of videos de xxx your mind desires in seconds. The horny porn stars, the finest moms and many more, all available to rock your sexual ideas with mind blowing xxx videos com. Only best adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://javunsensored.net/>javunsensored</a>, the only place to complete your idea in proper modes.

48 TylerPooks TylerPooks | E-mail | Web | 10. května 2018 v 10:18 | Reagovat

If you wish to look some of the hottest and really exclusive latina porn videos with only click, then you should visit <a href=https://javunsensored.net/>javunsensored porn</a> big booty porn tube web site. Here at <a href=https://javunsensored.net/>javunsensored porn</a> tranny porn tube you will see dirty free sex movies online and many of horny porn stars, all available and always on duty for the best fuck experience.

49 TylerPooks TylerPooks | E-mail | Web | 10. května 2018 v 14:48 | Reagovat

If you prefer to watch some of the most rated and extremely exclusive videos pornos xxx with only click, then you should visit <a href=https://javunsensored.net/>javunsensored</a> porn tube movies portal. Here at <a href=https://javunsensored.net/>javunsensored</a> celebrity porn tube you will get nasty free porn videos online and tons of stunning porn stars, all available and always on duty for the best porn action.

50 ClaudeChaky ClaudeChaky | E-mail | Web | 12. května 2018 v 22:57 | Reagovat

Последние новости строительства здесь <a href=http://distroy.ru/>distroy.ru</a>

51 HassanDut HassanDut | E-mail | Web | 14. května 2018 v 13:54 | Reagovat

Последние строительные новости здесь <a href=http://vipvozduh.ru/>vipvozduh.ru</a>

52 RomanClado RomanClado | E-mail | Web | 15. května 2018 v 17:12 | Reagovat

Два часа назад наблюдал данные инет, случайно к своему восторгу заметил хороший вебсайт. Вот посмотрите: <a href=http://eaptekaplus.ru>Купить лекарства без рецепта</a> . Для меня данный вебсайт оказал хорошее впечатление. Успехов всем!

53 TimothyWah TimothyWah | E-mail | Web | 16. května 2018 v 2:40 | Reagovat

Последние новости Томской области здесь <a href=http://tom3.ru/>tom3.ru</a>

54 Jefferychedy Jefferychedy | E-mail | Web | 16. května 2018 v 2:41 | Reagovat

Последнии новости армении читайте на сайте <a href=http://hayastannews.com>hayastannews.com</a>

55 jaimezs1 jaimezs1 | E-mail | Web | 17. května 2018 v 15:50 | Reagovat

New porn blog    
http://stripclub.erolove.in/?blog-courtney
   erotic movie sex hot free erotic wallpapers gay sex

56 FomaCap FomaCap | E-mail | Web | 23. května 2018 v 1:48 | Reagovat

Несколько минут просматривал содержание сети интернет, неожиданно к своему удивлению обнаружил поучительный вебсайт. Вот посмотрите: <a href=http://bankspb.info/>Банк</a> . Для нас вышеуказанный ресурс оказал радостное впечатление. Всего доброго!

57 Alexeyjouro Alexeyjouro | E-mail | Web | 23. května 2018 v 15:43 | Reagovat

Пару часов назад анализировал материалы интернет, и неожиданно к своему удивлению обнаружил крутой веб-сайт. Посмотрите: <a href=http://exfan.ru/>магазин аккаунтов Livejournal</a> . Для меня этот сайт оказал хорошее впечатление. Пока!

58 JimmieTaddy JimmieTaddy | E-mail | Web | 24. května 2018 v 20:11 | Reagovat

Tune in for some of the cool and most wanted adult movies online by simply browsing <a href=https://hindipornvideos.info/>www.hindipornvideos.info</a>, the number one place where you can get any style of ebony porn videos your mind desires in seconds. The awesome porn stars, the finest latins and many more, all available to rock your sexual fancy with mind blowing free porn videos. Only cool adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://hindipornvideos.info/>www.hindipornvideos.info</a>, the only place to finish your imagination in proper modes.

59 Jeffreyhof Jeffreyhof | E-mail | Web | 24. května 2018 v 23:29 | Reagovat

Tune in for some of the top rated and most wanted fuck movies online by simply surfing <a href=https://watchhindiporn.com/>watchhindiporn.com</a>, the number one place where you can watch any cats of indian porn videos your mind desires in seconds. The stunning porn stars, the finest amateurs and many more, all available to rock your sexual fantasia with mind blowing amateur porn videos. Only top rated adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://watchhindiporn.com/>watchhindiporn.com</a>, the only place to satisfy your fancy in proper modes.

60 Edwardlem Edwardlem | E-mail | Web | 26. května 2018 v 14:48 | Reagovat

Tune in for some of the most rated and most needed adult clips online by simply browsing <a href=https://hindiporn.pro/>www.hindiporn.pro</a>, the number one place where you can see any style of download porn videos your mind desires in seconds. The amazing porn stars, the finest latins and many more, all available to rock your sexual fantasy with mind blowing amateur porn videos. Only most rated adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://hindiporn.pro/>www.hindiporn.pro</a>, the only place to finish your dreams in proper modes.

61 GeraldFen GeraldFen | E-mail | Web | 26. května 2018 v 16:31 | Reagovat

Tune in for some of the cool and most needed adult clips online by simply surfing <a href=https://hotindianporn.mobi/>www.hotindianporn.mobi</a>, the number one place where you can see any kind of ver videos xxx your mind desires in seconds. The stunning porn stars, the finest milfs and many more, all available to rock your sexual phantasy with mind blowing best free porn videos. Only cool adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://hotindianporn.mobi/>www.hotindianporn.mobi</a>, the only place to finish your phantasy in proper modes.

62 SamuelNum SamuelNum | E-mail | Web | 28. května 2018 v 13:09 | Reagovat

Новости компьютерного мира тут <a href=http://www.softzatak.ru/>www.softzatak.ru</a>

63 LeroyWoold LeroyWoold | E-mail | Web | 29. května 2018 v 1:54 | Reagovat

Последние автомобильные новости здесь <a href=http://megavaz.ru/>megavaz.ru</a>

64 ThomasMer ThomasMer | E-mail | Web | 29. května 2018 v 23:31 | Reagovat

Bitcoin Cloud Mining allows you to mine BTC without the need for equipment. Easily start mining at the best cloud hashing site and provider!
If you want to invest in bitcoin mining without the hassle of managing your own hardware use cloud mining to earn your coins.
You wanna know what mining profit? Use crypto profitability calculator, and you'll easily calculate profit of cloud mining.
<a href=https://www.minehive.eu/>btc cloud mining</a>

65 Stephenwek Stephenwek | E-mail | Web | 30. května 2018 v 15:30 | Reagovat

Tune in for some of the perfect and most wanted adult clips online by simply browsing <a href=https://hindiporn.pro/>hindiporn.pro</a>, the number one place where you can see any type of free online porn videos your mind desires in seconds. The amazing porn stars, the finest moms and many more, all available to rock your sexual imagination with mind blowing videos of porn. Only perfect adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://hindiporn.pro/>hindiporn.pro</a>, the only place to  your imagination in proper modes.

66 CraigbeaTs CraigbeaTs | E-mail | Web | 30. května 2018 v 16:07 | Reagovat

Tune in for some of the best and most wanted fuck videos online by simply browsing <a href=https://hindipornvideos.info/>www.hindipornvideos.info</a>, the number one place where you can find any type of rape porn videos your mind desires in seconds. The horny porn stars, the finest matures and many more, all available to rock your sexual fancy with mind blowing mature porn videos. Only best adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://hindipornvideos.info/>www.hindipornvideos.info</a>, the only place to fulfill your idea in proper modes.

67 Russellnig Russellnig | E-mail | Web | 31. května 2018 v 15:29 | Reagovat

Tune in for some of the most rated and most needed sex clips online by simply surfing <a href=https://desipornx.mobi/>www.desipornx.mobi</a>, the number one place where you can see any type of free porn videos your mind desires in seconds. The stunning porn stars, the finest moms and many more, all available to rock your sexual fantasy with mind blowing short porn videos. Only most rated adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://desipornx.mobi/>www.desipornx.mobi</a>, the only place to fulfill your fantasy in proper modes.

68 Agustinmic Agustinmic | E-mail | Web | 31. května 2018 v 19:28 | Reagovat

Tune in for some of the hardest and most needed sex movies online by simply surfing <a href=https://hindipornvideos.info/>www.hindipornvideos.info</a>, the number one place where you can see any style of free amateur porn videos your mind desires in seconds. The stunning porn stars, the finest moms and many more, all available to rock your sexual dreams with mind blowing young teen porn videos. Only hardest adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://hindipornvideos.info/>www.hindipornvideos.info</a>, the only place to carry out your fantasy in proper modes.

69 RoscoeTrous RoscoeTrous | E-mail | Web | 31. května 2018 v 23:47 | Reagovat

Tune in for some of the hottest and most wanted sex videos online by simply browsing <a href=https://pakistanporn.info/>pakistanporn.info</a>, the number one place where you can get any style of x videos porn your mind desires in seconds. The awesome porn stars, the finest latins and many more, all available to rock your sexual dreams with mind blowing shemale porn videos. Only hottest adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=https://pakistanporn.info/>pakistanporn.info</a>, the only place to perform your fancy in proper modes.

70 Vladlenerext Vladlenerext | E-mail | Web | 5. června 2018 v 12:36 | Reagovat

Кредитование для физических и юридических лиц по РФ.
<a href=http://rucrime.pw/>дебетовую карту купить</a>

71 Glebwax Glebwax | E-mail | 12. června 2018 v 5:58 | Reagovat

лсд наркотик купить
порно зоофилы бесплатно
снят проститутки
<a href=http://rusmafiozi.blogspot.com/2012/11/blog-post_3143.html>запретное детское порно</a>
фен наркотик купить
вызвать проститутку
зоофилы скачать

72 Glebwax Glebwax | E-mail | 12. června 2018 v 13:15 | Reagovat

где найти детское порно
гей зоо порно
проститутки видео
<a href=http://rusmafiozi.blogspot.com/2012/11/blog-post_3143.html>курительные смеси</a>
проститутки краснодара
зоофилы смотреть онлайн
смотреть порно зоофилы

73 Makarpepsy Makarpepsy | E-mail | Web | 26. června 2018 v 0:50 | Reagovat

<a href=http://misselle.ru/eco-pills-raspberry-otzyvy-cena-kupit.html> eco pills raspberry цена</a> как похудеть за 2 дня

74 Tarasflope Tarasflope | E-mail | Web | 7. července 2018 v 2:38 | Reagovat

Прошлым вечером изучал содержание сети, вдруг к своему восторгу заметил познавательный веб-сайт. Вот посмотрите: <a href=http://jamestownsoccer.co/>бесплатная порнуха</a> . Для нас этот сайт явился весьма важным. Пока!

75 Jorgefep Jorgefep | E-mail | 10. července 2018 v 5:06 | Reagovat

порно детские письки
где купить соль наркотик
детское порно аниме
<a href=https://www.rospres.org/hearsay/5229/>порно онлайн зоофилы</a>
курительные смеси доставка
зоофилы онлайн

76 WilliamLek WilliamLek | E-mail | 14. července 2018 v 0:09 | Reagovat

курительные смеси
проститутки краснодара
детское порно картинки
<a href=http://oglaskaspb.com/people/a307/>купить синтетический наркотик</a>
проститутки красноярска
купить наркотики онлайн

77 AlekseyNut AlekseyNut | E-mail | Web | 15. července 2018 v 12:52 | Reagovat

<a href=http://ellemarket.com/cirrofoll-oficialnyj-sajt-kupit-zakazat-cena.html>циррофолл</a> состав цирофол

78 VadimDop VadimDop | E-mail | Web | 20. července 2018 v 17:06 | Reagovat

Весь вечер анализировал материалы инета, неожиданно к своему восторгу заметил неплохой ресурс. Смотрите: <a href=http://herl.ru/>водка</a> . Для меня этот вебсайт явился весьма нужным. Удачи!

79 Kirilltab Kirilltab | E-mail | Web | 10. srpna 2018 v 11:01 | Reagovat

Актуальная программа передач на сегодня. Телепрограмма на всю неделю на все тв каналы. Анонсы ТВ и новости кино.
<a href=http://www.liyo.ru>кхл телепрограмма</a>

80 NikaMoomb NikaMoomb | E-mail | Web | 14. srpna 2018 v 21:28 | Reagovat

Почти час серфил материалы сети интернет, при этом к своему восторгу заметил полезный ресурс. Я про него: <a href=http://prostitutkaspb78.com/rezultat-poiska/?slg=post&mdf_cat=17&page_mdf=185>миниатюрные проститутки питера</a> . Для меня данный вебсайт оказался довольно оригинальным. Всего доброго!

81 HabBave HabBave | E-mail | Web | 19. srpna 2018 v 18:28 | Reagovat

Visitors to Olivia school can find many questionnaires massage therapist Michelle of any age and nationality performing nude massage in the city Bronx.

Masseuses Lauren are able not only to give pleasure in this way, but also to the strong semi-gentlemen. Girls Hailey perform happy ending a massage that will produce a Strong gender a vivid impression.
Prices for body rub massage depends on qualification Girls and the skills that she possesses. Before making a choice, carefully study the prices for services and customer feedback about the work of one or another masseur specialist. We are sure that the search for a real professional masseur will be crowned with success and you will be satisfied with the quality of our services. Masseurs Jada are skilled workers in their field and they will help you relax after a hard day.

Our showroom works in NY. : <a href=https://cosmetic.massage-ny.com>cosmetic massage</a>

82 RomanRoask RomanRoask | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 14:25 | Reagovat

Целый день разглядывал содержимое инет, неожиданно к своему удивлению открыл красивый сайт. Гляньте: https://www.google.com.tr/maps/d/viewer?mid=129yibIRZr9BlmSLKWPDSt6FI1PTIrcMA  . Для меня этот ресурс оказал незабываемое впечатление. Всех благ!

83 Stevenwendy Stevenwendy | E-mail | 27. srpna 2018 v 14:11 | Reagovat

<a href="https://college-answers.org/questions-9826">Why are some people considered attractive to a higher degree than others?</a>

84 Aleksandrfluop Aleksandrfluop | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 22:45 | Reagovat

Недавно познавал материалы сети интернет, вдруг к своему восторгу заметил поучительный веб-сайт. Ссылка на него: <a href=http://www.tomsk.ru/news/view/135361>grant epos ltd</a> . Для моих близких этот ресурс произвел радостное впечатление. Удачи!

85 JosephSem JosephSem | E-mail | Web | 6. září 2018 v 1:44 | Reagovat

Несколько дней назад познавал содержание интернет, неожиданно к своему удивлению открыл прекрасный ресурс. Вот посмотрите: <a href=https://reddit.ac>cheap reddit accounts</a> . Для меня данный сайт произвел радостное впечатление. Хорошего дня!

86 Vasiliyboowl Vasiliyboowl | E-mail | Web | 9. září 2018 v 20:53 | Reagovat

Минуту назад исследовал данные инет, и к своему удивлению увидел четкий вебсайт. Вот гляньте: <a href=http://dropforged.ru/>Купить больничный</a> . Для меня вышеуказанный вебсайт показался довольно полезным. Всего хорошего!

87 VitaliyQuege VitaliyQuege | E-mail | Web | 9. září 2018 v 21:39 | Reagovat

Сегодня утром анализировал контент сети интернет, неожиданно к своему восторгу обнаружил полезный вебсайт. Это он: <a href=http://sheffa.ru/fluorografija>Справка флюорография с печатью купить</a> . Для нас этот ресурс явился довольно важным. Всего наилучшего!

88 Vladimirduh Vladimirduh | E-mail | Web | 9. září 2018 v 22:00 | Reagovat

На прошлой неделе познавал содержание сети, при этом к своему восторгу увидел восхитительный ресурс. Вот гляньте: <a href=http://zalesami.ru/>Больничный лист нового образца</a> . Для меня данный веб-сайт произвел хорошее впечатление. Всего доброго!

89 Gennadiyrib Gennadiyrib | E-mail | Web | 10. září 2018 v 1:39 | Reagovat

Пол дня анализировал содержимое сети интернет, неожиданно к своему удивлению увидел восхитительный веб-сайт. Вот он: <a href=http://karpi.by/kuzov/>кузовной ремонт купить</a> . Для меня этот веб-сайт оказал незабываемое впечатление. До встречи!

90 Williamspupe Williamspupe | E-mail | Web | 10. září 2018 v 6:38 | Reagovat

<a href=http://put.sibirki.com>проститутки новосибирска</a>
<a href=http://get.nsexy.ru>Проститутки новосибирска</a>
<a href=http://nsk.siblaguna.org>проститутки новосибирска</a>
Здравствуйте! Вас приветствует команда сайта Сибирки, сайта, на котором размещают анкеты 86% всех проституток города Новосибирска. У нас вы найдете услуги лучших девушек от недорогих путан до элитных моделей, готовых к любым вашим желаниям. Смотрите проверенных девочек и вы получите то, что видите на сайте в реальности. Качественные интим услуги в Новосибирске это лучший способ снять сексуальное напряжение – в сауне, у вас, в гостинице или апартаментах – неважно! Мы поможем вам подобрать именно тех девушек, за которыми вы пришли к нам.

91 GeorgiyroubY GeorgiyroubY | E-mail | Web | 10. září 2018 v 14:00 | Reagovat

На днях мониторил содержание интернет, вдруг к своему удивлению обнаружил неплохой вебсайт. Гляньте: <a href=http://k-logist.ru/i456.html>перевозка Мск - Спб </a> . Для моих близких данный ресурс показался довольно привлекательным. Всего наилучшего!

92 Davidbowly Davidbowly | E-mail | Web | 17. září 2018 v 15:43 | Reagovat

joker's stash link
uniccshop
cvv shop online russia
<a href=http://luxecc.su>feshop domain </a>
cvv store  
joker's stash link
feshop domain

93 NormaTox NormaTox | E-mail | Web | 18. září 2018 v 9:07 | Reagovat

вв тональный крем    <a href=http://dettka.com/pravila-horoshego-tona-luchshie-tonalnye-kremy-i-pudry/>http://dettka.com/pravila-horoshego-tona-luchshie-tonalnye-kremy-i-pudry/</a>

94 Klimzilky Klimzilky | E-mail | Web | Sobota v 20:43 | Reagovat

Ночью мониторил данные инет, вдруг к своему удивлению заметил хороший веб-сайт. Вот он: <a href=http://bazarsng.ru/>http://bazarsng.ru/</a> . Для нас этот ресурс оказал яркое впечатление. Всего наилучшего!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama